Voorwaarden voor 1-jarig serviceabonnement 2018/2019

 

Het onderhoud omvat onder andere de volgende handelingen afhankelijk van merk en type ketel:

 

- het informeren naar eventuele klachten

- het reinigen van de hoofd- en waakvlambranders, de inspuiters en bij elektronische

  toestellen de ionisatiepen

- het verwijderen van de rookgasafvoerbak en het reinigen ervan

- het verwijderen van de condensopvangbak bij HR toestellen en het reinigen van deze bak alsmede het reinigen van de sifon

- het reinigen van de warmtewisselaar

- het controleren van de brander- en waakvlamdruk en het eventueel afstellen ervan

- het controleren van de voordruk voor het gasblok

- het controleren van de waterdruk in de installatie en het zonodig bijvullen ervan

- het controleren van het expansievat (Dit kan alleen visueel; bij twijfel dient er afgetapt     te worden om zeker te zijn. Dit aftappen behoort niet tot het onderhoud)

- het controleren van alle aansluitingen aan de cv ketel, het expansievat het   overdrukventiel (reparaties hiervan behoren niet tot het onderhoud)

- het controleren van de afvaltijd van de thermokoppel

- testen van veiligheidseisen

- eventueel advies voor te vervangen onderdelen.

 Bovenstaande kan afwijken bij verschillende merken en types cv installaties.

 Na ons eerste bezoek zullen wij U een factuur sturen voor gewerkte uren, voorrijden en eventueel gebruikte materialen, echter wel voor het minimale bedrag dat geldt voor het betreffende toestel volgens vermelde tarieven. Dit in verband met de voor ons uiteraard onbekende onderhoudsstaat van het toestel en bijkomende administratieve werkzaamheden.

 Een service abonnement gaat in op de factuurdatum en loopt tot 1 jaar daarna.

Het verschuldigde bedrag zal na het onderhoud middels een factuur aan U in rekening worden gebracht en dient binnen 8 dagen te worden voldaan.

Voor het jaarlijks onderhoud kunt U telefonisch of per e-mail een afspraak maken, waarbij het streven is, dit elk jaar zoveel mogelijk in dezelfde maand te laten plaatsvinden. Gelieve ongeveer 1 maand van te voren bellen of mailen voor een afspraak.

Uw installatie wordt dus schoongemaakt, afgesteld en zonodig gemodificeerd. Kleine reparaties of vervangingen kunnen wij, indien de tijd dat toelaat, meteen doen. Zal de benodigde tijd hiervoor meer dan ca. 20 minuten gaan bedragen, dan maken wij een vervolgafspraak, waarvoor dan uiteraard geen voorrijkosten berekend zullen worden.

Reparaties en vervanging van onderdelen aan de installatie zullen U door middel van een factuur in rekening worden gebracht.

Tussentijdse storingen

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week een storing melden.
Van 1 mei tot 15 september worden storingen verholpen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur en van 15 september tot 1 mei ook daarbuiten.

Bij bevriezingsgevaar ondernemen wij zo spoedig mogelijk actie.

Voor storingen kunt U bellen met 06-20112289.

Indien wij U telefonisch niet te woord kunnen staan, spreekt U dan duidelijk Uw naam, telefoonnummer  en indien mogelijk een omschrijving van de storing in, dan proberen wij U zo snel mogelijk terug te bellen.

Voor CV Installaties tot 10 jaar oud, worden er geen voorrijkosten en arbeidsloon berekend bij storingen in het lopende abonnementsjaar.

Voor CV Installaties ouder dan 10 jaar, worden er geen voorrijkosten en arbeidsloon berekend bij de eerste storing in het lopende abonnementsjaar. Bij elke tweede of meerdere storing in het lopende abonnementsjaar worden wel voorrijkosten en arbeidsloon berekend. Dit geldt natuurlijk niet als het dezelfde verholpen storing betreft.

Voor CV installaties ouder dan 15 jaar geven wij geen serviceabonnementen af.

Voor CV installaties die wij niet zelf geïnstalleerd hebben, geven we geen abonnement af.

Deze kunnen wel elk jaar schoongemaakt worden en we zullen U bij een eventuele storing natuurlijk wel helpen, tegen de normale tarieven.

Storingen die niet onder het abonnement vallen:

> Stroomstoring anders veroorzaakt dan door sluiting in de ketel of de pomp.

> Storing door te lage druk, veroorzaakt door niet tijdig bijvullen van het water in de    installatie.

> Lekkage van ketellichaam, leidingen en radiatoren, kranen en koppelingen.

> Het niet op temperatuur komen van individuele vertrekken.

> Blikseminslag of andere oorzaken van buitenaf.

> Bevriezing van de installatie.

> Vloerverwarmingssystemen.

> Storingen ontstaan door het niet opvolgen van de adviezen van onze storingsmonteur.

> Het vervangen van thermostaatbatterijen.

Bovenstaande storingen worden natuurlijk wel verholpen, maar u bent hiervoor het normale uurloon en de materiaalkosten verschuldigd.

Tarieven 2019:

Abonnement Intergas Kombi Kompakt                                € 89,25

Buiten abonnement:

Onderhoudsbeurt zonder abonnement                               € 65,50

Overige tarieven: 

Arbeidsloon per uur maandag t/m vrijdag 8:00 – 17:00        € 42,50

Arbeidsloon per uur buiten bovenstaande tijden               € 85,00

Voorrijkosten binnen Aalsmeer                                        € 12,50 buiten abonnement

Voorrijkosten Amstelveen / Uithoorn                               € 37,50 excl. parkeergeld  

Voorrijkosten Hoofddorp / Mijdrecht                               € 37,50 excl. parkeergeld

Voorrijkosten Amsterdam                                                 € 47,50 excl. parkeergeld

De eventueel gebruikte materialen worden tegen de dan geldende vastgestelde catalogusprijs berekend.

Prijzen zijn exclusief BTW.

Prijzen worden jaarlijks aangepast.